Affärsidé och vision

  • Att våra produkter håller hög kvalitet och uppfyller kundernas krav.
  • Att vi erbjuder förstklassiga tjänster innan, medan och efter att kunderna fattar sina köpbeslut.
  • Att vara den leverantör som kunderna väljer då de vill ha nya och innovativa lösningar.
  • Att bli Europas ledande expert inom vakuumlödningsteknik.
  • Att vi tar vårt ansvar för miljön genom att agera på ett energieffektivt sätt.

Historia

Loval Oy grundades 1960 och är experter inom värme- och vakuumlödningslösningar. För närvarande sysselsätter vi cirka 400 personer.

Under årens lopp har vi blivit en internationell aktör och över 85 % av vår produktion går på export. Vi har lyckats utvidga vårt kunnande och vår verksamhet till många nya produktområden, till exempel biovetenskaplig, medicinsk och laboratorieutrustning.

Nedan våra viktigaste milstolpar.

Våra viktigaste milstolpar

Eero Laakso

1960

Eero Laakso grundar Loval

1968

Vi börjar exportera till grannlandet Sverige

1974

Vi flyttar till nya lokaler i Lovisa

1982

Vi börjar använda vakuumlödningstekniken

1990

Vi startar tillverkningen av systemprodukter

1995

Exportens andel av vår omsättning överskrider 50 %

Plate heat exchangers

2003

Vi börjar tillverka plattvärmeväxlare

2016

Verksamheten expanderar genom ett verksamhetsköp

Loval factory

2020

Fabriken utdigas och ett nytt laboratorium invigs

Finnish flag

Börjar här >

Miljöpolicy

Loval Oy identifierar miljöpåverkan som följer av vår verksamhet och vi tar vårt ansvar för att miljön ska må bra. Vi följer lagstiftningen och myndigheternas bestämmelser i all vår verksamhet och handlar enligt principerna för hållbar utveckling.

Vi utvecklar vår energieffektivitet hela tiden. Vårt mål är att optimera energieffektiviteten både inom produktionen och i hur produkterna fungerar.

Vi har även engagerat oss för näringslivets energieffektivitetsavtal vars mål är att främja genomförandet av Finlands energibesparingsmål.

Vi beaktar miljövärdena vid alla våra val och använder förnybar energi för våra processer. Vi återvinner värmeenergin som uppstår genom våra produktionsprocesser och använder den tillsammans med våra jordvärmesystem för värmning av våra byggnader.

Loval certifikat