Skicka meddelande till oss

Rörvärmeväxlare

Rörvärmeväxlare används till att överföra värme mellan vätska, ånga eller gaser. Användningsändamålen innefattar bland annat simbassängsvärmare och ångkondensatorer.