Kontakt-uppgifter för returer

I ärenden gällande kvalitet ber vi först kontakta vår kvalitetsavdelning, quality@loval.fi

Vår kundtjänst sköter logistiken för returerna på customerservice@loval.fi

Returadress

Loval Oy
Vintergatan 4
FI-07900 LOVISA
FINLAND