Skicka meddelande till oss

Genomströmnings-värmare, indirekt uppvärmning


Genomströmningsvärmare av rostfritt stål används till uppvärmning av flytande vätskor. Värmeelementen är hårdlödda utanpå genomströmningsröret, varvid det inte uppstår kontakt mellan vätskan och värmeelementet. Den nödvändiga värmeeffekten är normalt 0,6 kW–12 kW. Genomströmningsvärmarens storlek väljs enligt nödvändig effekt och placering. Dessa vattenvärmare används i tempereringsapparater, steriliserande tvättmaskiner, biovetenskaplig utrustning och simbassänger.