Varför välja Loval?

 • Flera årtiondens erfarenhet av gemensamma projekt med kunderna
 • Synergifördelar tack vare att vi är verksamma inom många olika branscher
 • Kostnadseffektiva och innovativa kundspecifika lösningar
 • Planering, tillverkning och kvalitetskontroll på en och samma plats
 • Flexibilitet och pålitlighet
 • Ett företag som enträget söker högklassiga lösningar
 • En europeisk tillverkare från Finland
 • En lagom stor partner

Partnerskap

 • Vi söker efter lösningar ur slutkundens synvinkel
 • Vi löser utmaningar tillsammans med kunderna
 • Vi ger mervärde redan i utvecklingsfasen
 • Innovativa logistiklösningar


Våra styrkor är

 • Kundspecifika lösningar
 • Egen produktion
 • Kunnande inom många olika branscher
 • Flexibilitet
 • Innovativitet
 • Tillförlitlighet
 • Service på många olika språk

Med oss är det lätt att


 • Komma med idéer
 • Utveckla lösningar och testa att de fungerar
 • Gå från prototyper till serietillverkning