Vakuumlödningsteknologi

Vad är vakuumlödning?

Vakuumlödning är ett optimalt sätt att foga ihop olika delar. Vid vakuumlödning fogas delarna ihop med hjälp av lodmaterial i ett vakuum, vilket innebär att själva delarna som löds ihop inte smälter. Under lödningsprocessen smälter lodmaterialet och kapillärkraften tvingar in lodet i sömmarna mellan delarna som löds ihop. Fogen som bildas under vakuumlödning är gastät. Vakuumlödningstekniken kan användas till att foga samman alla vanligaste metaller.

Korrosionsbeständighet

Inget behov av korrosionskänslig fluss

Täthet

Lodet sprids ut jämnt i fogen

Förmånlighet

Repeterbarhet och fördelaktighet inom produktionen

Klinisk process

Hög temperatur och vakuum garanterar en klinisk lödningsprosess.

Våra lödningsprocesser

Vi väljer den mest optimala tillverkningsprocessen för varje produkt. De lödningsprocesser vi använder är:

  • Lödning i vakuumugn
  • Lödning i bandugn
  • Flamlödning
  • Handlödning

Produktutveckling

Produktutvecklings- och planeringstjänster

Vi har specialiserat oss på planering av värmelösningar och vakuumlödda specialstycken.

Vi tillverkar produkter för olika branscher och kan kombinera de bästa lösningarna från dem för utveckling och planering av nya kundprodukter.

Vårt innovativa tankesätt utnyttjar vårt kunnande inom vakuumlödning och har redan gjort det möjligt att använda ett nytt sätt att tillverka komplicerade produkter i flera projekt för våra kunder. I stället för vakuumlödning hade alternativet för dessa produkter varit maskinbearbetning men som tillverkningsmetod hade det varit långsamt och dyrt. Med vakuumlödning går det till och med att foga ihop olika metaller.

Vår produktutvecklings- och planeringstjänst kan vara en del av leveransen eller en separat planeringstjänst.