Skicka meddelande till oss

Kanalvärmare

Kanalvärmare används till att värma upp flödande luft och andra gaser. Värmarna används vid uppvärmning av tilluft i industrihallar, butiker och kontorsutrymmen samt inom lösningar för industriella torkningsprocesser. Ofta byter man även ut torkaggregat som använder fossilt bränsle och ger höga utsläpp, mot elektriska torkningslösningar.

Vid behov kan vi även leverera komponenter för temperatur och processtyrning.