Liikeidea & visio

  • Tuotteemme ovat korkealaatuisia ja täyttävät kaikki asiakkaidemme vaatimukset.
  • Tarjoamme asiakkaillemme ensiluokkaista palvelua ennen ostopäätöstä, sen aikana ja sen jälkeen.
  • Haluamme olla ensisijainen toimittaja, jonka puoleen asiakas kääntyy etsiessään uusia, innovatiivisia ratkaisuja.
  • Pyrimme Euroopan johtavaksi tyhjöjuotosteknologian asiantuntijaksi
  • Otamme vastuun ympäristöstä toimimalla energiatehokkaasti.

Historia

Loval Oy on vuonna 1960 perustettu lämmitys- ja tyhjöjuotosratkaisujen asiantuntija. Tänä päivänä työllistämme noin 400 henkilöä.

Vuosien varrella olemme kasvaneet kansainväliseksi toimijaksi, ja jopa 85 % tuotannostamme menee vientiin. Olemme laajentaneet osaamistamme ja toimintaamme menestyksekkäästi monille uusille tuotealueille, kuten biotiede-, lääketiede- ja laboratoriolaitteisiin.

Merkittävimmät virstaanpylväät on esitetty seuraavaksi.


Lovalin virstanpylväitä

Eero Laakso

1960

Eero Laakso perustaa Lovalin

1968

Vienti alkaa naapurimaahan Ruotsiin

Loval history

1974

Muutto uusiin tiloihin Loviisassa

1982

Tyhjöjuotosteknologia otetaan käyttöön

1990

Systeemituotteiden valmistus aloitetaan

1995

Viennin osuus liikevaihdosta ylittää 50% rajan

Plate heat exchangers

2003

Levylämmönsiirtimien valmistus aloitetaan

2016

Toiminnan laajentaminen liiketoimintakaupan avulla

Loval factory

2020

Tehdaslaajennus

Finnish flag

Alkaa tästä >

Ympäristöpolitiikka

Loval Oy:ssä tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja kannamme vastuumme ympäristön hyvinvoinnista. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä toimimme kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kehitämme jatkuvasti energiatehokkuuttamme. Tavoitteemme on optimoida energiatehokkuus sekä tuotannossamme että tuotteidemme toiminnassa.

Olemme sitoutuneet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on edistää Suomelle annettujen energiansäästövelvoitteiden toteutumista.

Huomioimme kaikissa valinnoissamme ympäristöarvot ja käytämme prosesseissamme uusiutuvaa energiaa. Otamme talteen tuotantoprosesseissamme syntyvän lämpöenergian ja hyödynnämme sen rakennusten lämmittämisessä maalämpöjärjestelmien tukena.

Loval sertifikaatit