Skicka meddelande till oss

Vår kommunikation är direkt och ärlig och följer lagar, bestämmelser och normer.

  • Vi har nära relationer till våra intressegrupper. Vår kommunikation med intressegrupperna är baserad på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik.
  • Våra arbetstagare ska följa alla sekretessrelaterade regler som rör information som företaget eller dess affärspartner äger. Detsamma gäller information som kan påverka företagets konkurrenskraft och framgång.