Lähetä meille viestiä

Viestintämme on suoraa, rehellistä ja lakien, sääntöjen ja normien mukaista.

  • Ylläpidämme läheisiä suhteita sidosryhmiimme. Viestintämme sidosryhmille perustuu säännölliseen yhteydenpitoon, selkeyteen ja hyvään etiikkaan.
  • Työntekijöiden täytyy noudattaa kaikkia sääntöjä, jotka liittyvät yrityksen ja liikekumppaniemme omistamien tietojen salassapitoon sekä sellaisen tiedon salassapitoon, joka voi vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja menestymiseen pitkällä aikavälillä.