Skicka meddelande till oss

Vi behandlar alla våra arbetstagare rättvist, uppskattande och respektfullt.

  • Vi uppskattar och utvecklar mångfald i vår personal.
  • Ingen diskrimineras i fråga om befattning eller arbetsuppgifter.
  • Vi varken trakasserar, hotar eller diskriminerar våra kollegor eller affärspartner.
  • Vi respekterar arbetstagarnas organisationsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal. Vi respekterar även arbetstagarnas rätt att inte vara medlemmar av en fackförening.
  • Vi tillåter inte barnarbete, olaglig arbetskraft eller tvångsarbete.
  • Vi ser till att arbetstagare under 18 år inte utför riskfyllt arbete.
  • Vi skyddar arbetstagarnas och kundernas personuppgifter.
  • Våra arbetstagare har rätt att ge uttryck för sina åsikter och att förmedla information på ett ansvarsfullt sätt.