Skicka meddelande till oss

Vi gör våra inköp på ett ansvarsfullt sätt och ställer krav på våra leverantörer.

  • Vi arbetar enbart med leverantörer som följer våra uppförandeanvisningar.
  • Vi ställer krav på våra leverantörer och bedömer dem innan vi börjar samarbeta med dem och under samarbetets gång.
  • Vi uppmuntrar våra leverantörer att skaffa sig ett certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrningssystem.
  • Vi granskar våra leverantörers aktiviteter regelbundet. Om vi upptäcker brister i verksamheten kräver vi korrigerande åtgärder. Alternativt kan vi avsluta affärsrelationen.