Lähetä meille viestiä

Teemme vastuullisia hankintoja ja asetamme vaatimuksia toimittajillemme.

  • Toimimme vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat käyttäytymisohjeistoamme.
  • Asetamme vaatimuksia toimittajillemme ja arvioimme heidät ennen yhteistyön aloittamista ja sen aikana.
  • Toimittajia kannustetaan hankkimaan sertifioitava laatu-, ympäristö- ja työympäristöjohtamisjärjestelmä.
  • Seuraamme säännöllisesti toimittajiemme toimintaa.Jos huomaamme heidän toiminnassaan puutteita, vaadimme korjaavia toimenpiteitä tai voimme lopettaa koko liikesuhteen.