Skicka meddelande till oss

Vår verkställande direktör

I och med att verkställande direktören Jorma Kallaperä gick i pension efter en lång karriär, blev Thomas Stendahl vd i november 2020.

Övriga nyheter