Skicka meddelande till oss

Loviisan Lämpö löser Lovals kylbehov och omvandlar spillvärme till miljövänlig fjärrvärme

Utbyggnaden av Loval Oy:s anläggning i Lovisa och ökningen av produktionskapaciteten har ökat behovet av kylning. Under de senaste åren har Loviisan Lämpö Oy strävat efter att förbättra energieffektiviteten, till exempel genom att använda spillvärme i sin fjärrvärmeproduktion.

Fjärrvärmeutvecklingsföretaget Iotoi Oy hjälpte Loviisan Lämpö och Loval att hitta en lösning som inte bara uppnår deras mål, utan också gör det på ett socialt ansvarsfullt, miljövänligt och kommersiellt genomförbart sätt.

Loviisan Lämpö kommer att bygga ett energicenter på Loval Oy:s fabriksområde för att tillhandahålla den nödvändiga kylningen för Loval Oy. Spillvärmen från kylningsprocessen kommer att matas in i Loviisan Lämpös fjärrvärmenät.

- Spillvärmen kommer att täcka upp till en fjärdedel av Lovisas fjärrvärmebehov. Det här är ett viktigt steg för oss mot fjärrvärmeproduktion utan förbränning", säger Mikko Paajanen, vd för Loviisan Lämpö Oy.

Återvinning av spillvärme är den gemensamma nämnaren för hela projektet: tidigare släpptes överskottsvärme ut i luften från taket på en byggnad, nu återanvänds all spillvärme antingen vid dess ursprungspunkt eller någon annanstans i fjärrvärmenätet. Denna lösning gynnar miljön, minskar förbränningen och sparar pengar för alla inblandade parter.

- Förutom att säkerställa produktionsförhållandena är det också viktigt för oss att lösningen utanför fabriken är socialt ansvarsfull och miljövänlig", säger Thomas Stendahl, verkställande direktör för Loval Oy.

Planeringen och byggandet av energicentret har påbörjats och kommer att slutföras i juni 2024. Sweco Talotekniikka Oy ansvarar för den strukturella planeringen av projektet.

 

Övriga nyheter