Skicka meddelande till oss

Presslinjen

Loval investerade i en egen presslinje för tillverkning av värmeväxlarplattor 2016. På grund av utrymmesbrist i den dåvarande anläggningen i Lovisa placerades linjen i hyrda lokaler. Under våren 2021 blev en ny fabriksbyggnad klar i Lovisa, dit presslinjen flyttades. Nu befinner sig hela tillverkningslinjen för värmeväxlare i Lovals egna lokaler i samma produktionscell. Det medför en effektivare och flexiblare produktion och vi kan betjäna våra kunder ännu bättre. I vår produktportfölj hittar du plattvärmeväxlare för många olika användningsändamål. Vårt kunniga produktutvecklingsteam hjälper även till med optimering av produkterna så att de motsvarar kundernas krav.

Övriga nyheter