Skicka meddelande till oss

Loval investerar

För att kunna svara på kundernas ökade behov inom olika användingsområden som t.ex. värmepumpar och kaffemaskiner, för att nämna några, investerar vi stort.

Den nya fabriksbyggnaden, investeringen in nya maskiner och anställningen av tillägspersonal kommer att bidra till en betydande kapacitetsökning.

Tilläggsbyggnaden omfattar 8000 m² produktionsyta och därutöver byggs ett helt nytt kontor.

Byggnadsarbetena av den nya fabriken har redan påbörjats och förväntas vara klara 2024.

Övriga nyheter