Skicka meddelande till oss

Fabriksutvidgning och investeringar i utrustning

Vår nya fabriksbyggnad blev klar 2020 och vi började använda produktionslokalerna fullt ut 2021. Hallen, var också presslinjen placerades, har en total areal på 4300 kvadratmeter. I fabriken finns även matsal och sociala utrymmen. Vi investerade också i ett nytt laboratorium och i flera vakuumugnar för att kunna svara på ökande efterfrågan.

Övriga nyheter