Skicka meddelande till oss

I den mån det är möjligt är vi en del av de samhällen där vi har vår verksamhet

  • I den mån det är möjligt är vi en del av de samhällen där vi har vår verksamhet och försöker anställa och utveckla lokala arbetstagare och chefer.
  • Vårt mål är att nästa generation ska få mer information om processer och produkter och att den ska söka sig till vårt företag
  • Vi utför ett aktivt utvecklingsarbete med industrins olika nätverk samt med universitet och forskningsanstalter..
  • Vi prioriterar sponsoravtal som är till gagn för vår verksamhetsmiljö, stödjer våra värderingar och stärker våra relationer till kunder och partner.
  • Vi binder oss inte till politiska partier, politiker eller politiska organisationer och stödjer inte heller dem.