Skicka meddelande till oss

De viktigaste förutsättningarna för kontinuerlig utveckling är våra produkters kvalitet, säkerhet och miljövänlighet samt att de fungerar.

  • Vi eftersträvar att produkterna och användningen av dem ska främja hållbar utveckling energieffektivitet, ekologisk planering och livscykeltänkande är viktiga nyckelord.
  • Våra produkter uppfyller avtalade och lagstiftningsmässiga normer och standarder som rör hälsosamhet och användarsäkerhet.
  • Vi ger lämpliga och tydliga anvisningar om hur våra produkter ska installeras, användas, underhållas och förvaras. Dessutom berättar vi hur de ska kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.
  • Vi säkerställer att kunden snabbt får svar från oss om det förekommer frågor om våra produkter.