Skicka meddelande till oss

Vi beaktar miljön i hela vår värdekedja.

  • Vi har som strategi att tillverka energilösningar som främjar hållbar utveckling.
  • Vi främjar användning av hållbar energi, sparande av naturresurser samt mindre utsläpp och avfallsmängder.
  • Vi ser miljöfrågorna som en helhet – i allt från produktutveckling till återvinning.
  • Vi identifierar risker för människor och miljö och använder försiktighetsprincipen i vår verksamhet.