Skicka meddelande till oss

Bra arbetsförhållanden

  • Vi skapar bra relationer till våra arbetstagare och förväntar oss att de engagerar sig för företagets utveckling.
  • Vi tillhandahåller en bra arbetsmiljö och möjligheter till personlig utveckling.
  • Vi kompromissar inte i sådant som rör hälsa och säkerhet.
  • Vi försöker minimera olycksfall och olyckor i arbetet genom förebyggande åtgärder.
  • Vi betalar lön och ersättningar enligt lagar och avtal. Vi belönar bra och exceptionella prestationer.