Skicka meddelande till oss

1982

Vi börjar använda vakuumlödningstekniken