Rörelement

Lovals rörelement levereras enligt kundens behov antingen böjda eller raka. Längden på elementet beror på effekten . Det är möjligt att koppla olika fästanordningar till elementen. Det finns ett urval på olegerade och legerade metaller att välja emellan. Rörelement lämpar sig bl.a. för uppvärmning av vatten eller för olje- eller matprocessering. Med vår fina maskinpark kan vi böja elementen enligt kundens specifika behov.

Fördelar
• Lämpliga för olika användningsändamål
• Långa serviceintervaller
• Hållbara i höga omgivningstemperaturer
• Kärnan i elementen är väl isolerad
• Otaliga olika skräddarsydda lösningar
• Godkända och certifierade konstruktioner