Rörvärmeväxlare

Loval planerar och tillverkar rörvärmeväxlare för olika värmeöverföringstillämpningar. Loval rörvärmeväxlare består av olika rördiameter och kopplingar. Produkten dimensioneras utgående från behövlig effekt och strömningshastighet. Det finns ett urval på olegerade och legerade metaller att välja emellan.

Fördelar
• Konstruktionkomplexa alternativ
• Ytterst läckagesäkra fogar
• Enastående korrosionsbeständiga
• God värmeöverföring