Brickelement

Loval planerar och tillverkar ett brett sortiment av brickelement för luftuppvärmning. Produkten dimensioneras utgående från behövlig effekt och strömningshastighet. Det finns ett urval på olegerade och legerade metaller att välja emellan. Brickelement används då det krävs förhållandevis stor effekt, men det finns begränsat med utrymme till förfogande. Fläktar kan monteras för att uppnå en ökad luftcirkulation. Vid behov kan produkterna förses med temperaturreglerdon, temperaturbegränsare samt kablage. Typiska användningsändamål är järnvägstrafik o.dyl. , fläktar, rumsvärmare, kanalvärmare, belastningselement osv. Brickorna fogas samman med rörelementet genom lödning, varvid värmeöverföringen är den bästa möjliga.

Fördelar

• Lödda brickor garanterar en utmärkt värmeöverföring
• Testad och säker konstruktion
• Hållbara i rörlig omgivning, t.ex. i tågtrafik