Lamellivastukset

Loval suunnittelee ja valmistaa suuren määrän erilaisia lamellivastuksia ilman lämmitykseen. Mitoitus perustuu tehontarpeeseen ja ilman virtausmäärään. Materiaalit voivat olla seostamattomia ja seostettuja teräksiä. Lamellivastuksia käytetään, kun tehontarve on suhteellisen suuri käytettävissä olevaan tilaan nähden. Puhaltimia voidaan käyttää tehostamaan ilman virtausta. Vastuksiin on mahdollista lisätä lämpötilan säätimiä ja ylikuumenemissuojia sekä kytkentäkaapelit. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiskokalusto, puhallinlämmitimet, huonelämmittimet, kanavalämmittimet, kuormitusvastukset jne.

Edut

• Erinomainen lämmönsiirto juotettujen lamellien ansiosta
• Koeteltu ja turvallinen rakenne
• Tärinänkestävyys esim. kiskokalustokäytössä