Kanalvärmare

Loval planerar och tillverkar kanalvärmare för uppvärmning av luft. Lovals kanalvärmare är s.k. ""plug'n play' produkter som kan vara försedda med kablage, termostat, isolering och ett antal olika anslutningsstorlekar. Produkten dimensioneras utgående från behövlig effekt och strömningshastighet. Det finns ett urval på olegerade och legerade metaller att välja emellan. Typiska användningsändamål är bl.a. värmare för processindustrin, rumsvärmare, kanalvärmare och torkaggregat.

Fördelar
• Goda värmeöverföringsegenskaper
• Optimerad dimensionering via Loval Engineering®
• Bra stödkonstruktion av rörelementen
• Säker och godkänd konstrution