Konvektorelement

Konvektorelement används huvudsakligen i radiatorer för rumsuppvärmning. Konvektorplåtarna löds samman med rörelementet, varvid en god värmeöverföring erhålls. Typiska applikationer är olika värmefläktar, radiatorer, kanalvärmare, belastningsmotstånd osv.

Fördelar
• Litet utrymmesbehov
• Låg yttemperatur
• Installationsklar leverans
• Lödd konstruktion säkerställer en bra värmeöverföring
• Sakkunnig planering