Belastningselement

Loval planerar och tillverkar ett brett sortiment av luft- och vätskekylda värmeaggregat till de mest komplicerade konstruktioner. Vi skräddarsyr lösningar enligt era behov i processen. Produkten dimensioneras utgående från behövlig effekt och belastningskurva. Det finns ett urval på olegerade och legerade metaller att välja emellan. Ifall kraven på effekt överföringen är stor förbättrar man värmeöverföringen med hjälp av en fläkt. Vanligtvis används denna typ av belastningselement i frekvensomvandlare i bl.a. lyftkranar, vindkraftverk, oljeplattformar och i andra industrianläggningar.

Fördelar:
• Lämpliga för olika användningsområden
• Långa serviceintervaller
• Hållbara i höga omgivningstemperaturer
• Kärnan i Lovals värmeelement är väl isolerad
• Godkända och certifierade konstruktioner