Flänsade värmare

En flänsad doppvärmare är ett kostnadseffektivt sätt att värma vätskor. Material samt värmeelementens yteffekt bestäms av vilken typ av vätska som uppvärms. Värmarens form väljs på basen av kundens önskemål och av vilket utrymme som finns till förfogande. Till produkterna kan fogas termostater och överhettningsskydd, samt olika ledningsserier för att underlätta kundens montering. Typiska användningsändamål är olika varmvattenberedare, genomströmningsvärmare, pool-värmare, tempereringsapparater, storköksutrustningar osv.

Fördelar
• Snabb leverans av standard modeller
• Lämpliga för olika användningsförhållanden
• Långa serviceintervaller
• Starka och vattenfasta lödda fogar
• Approved and certificated solutions
• Corrosionsbeständiga material och fogar
• Godkända och certifierade konstruktioner