Små behållare

Loval planerar och tillverkar ett brett sortiment på småbehållare för dryckesautomater, avsedda för uppvärmning av vatten och generering av ånga. Loval behållare är s.k. ""plug'n play"" produkter som kan vara försedda med kablage, överhettningsskydd, isolering och ett antal olika anslutningsstorlekar. Produkten dimensioneras utgående från behövlig effekt och strömningshastighet. Det finns ett urval på olegerade och legerade metaller att välja emellan. Typiska användningsändamål är varmdryckesautomater och ångaggregat för ångrum.

Fördelar:
• Ytterst kompakta storlekar
• Enkla att installera
• Korrosionsbeständiga material och fogar
• Kostnadseffektiv och flexibel serietillverkning