Vakuumlödning

Avancerad vakuumlödnings teknologi

Vakuumlödning är en unik process att samman- foga olika komponenter, processtemperaturen varierar mellan 900 - 1200 °C under vakuum-förhållande av en miljondels atmosfärtryck (<0,001mbar). Med vakuumlödning kan man sammanfoga krävande konstruktioner. Lodet appliceras redan vid monteringen vilket möjliggor lödning av komplicerade strukturer. Vakuumlödning är en populär metod inom rymd teknologi, luftfarts teknologi och andra kliniskt krävande tillämpningar.
Loval Oy använder vakuumlödning för att sammanfoga olika komponenter. Loval har ett flertal vakuumugnar och 30 års erfarenhet inom branschen. Med vakuumlödning kan vi uppfylla alla höga krav på fogen som många produkter och kundgrupper har.

Vacuum brazing

Fördelar med vakuumlödning är att föremålets struktur hålls oförändrad under lödprocessen, fogen är ren efter lödningen, har bra korrosions beständighet och får hög mekanisk hållfasthet. I vakuumlödning behöver man inte använda fluss därmed behöver man inte rengöra fogen efter lödning. Vakuumet ger hög kvalitet åt fogarna, delarna som löds kommer inte åt att reagera med gaser som finns i normal atmosfär.

Speciallödda produkter

Loval designar och producerar ett brett sortiment av olika rörvärmeväxlare för olika syften till värmeöverföring. Lovals rörvärmeväxlare är en kombination av rör i olika diameter, form, anslutningar och material. Dimensioneringen grundar sig alltid på kundens specifikationer t.ex. effektbehov och flödeshastighet, samt materialval mellan olegerat-, rostfritt- och syrefast stål.


 

Plate heat exchanger

 Plattvärmeväxlaren HPA-52A är speciellt designad till förångare eller kondensor till värmepumpar. Hög kvalitet på täthet och design är avgörande för denna typs produkter, vilket placerar Lovals produkter bland de bästa på marknaden.

 

 

 

logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at