Värmeelement och vakuumlödningsteknologi

 Loval är en av de främsta tillverkaren av elektriska värmeelement i Europa, samt pionjär på vakuumlödningsteknik

Lovals produkter

Flänsade värmare

Applikationer
- Varmvattenberedare
- Genomströmningsvärmare
- Pool-värmare
- Tempereringsapparater
- Storköksutrustningar osv.
Läs mer

Små behållare

Applikationer
- Kaffemaskiner
- Ångugnar
- Ångbastu
Läs mer

Genomströmsvärmare

Applikationer
- Värmepumpar
- Tempereringsanläggningar
- Processer inom plastindustrin
Läs mer

Belastningselement

Applikationer
- Vindkraftverk
- Lyftkranar
- Oljeplattformar och andra industrianläggningar
Läs mer

Processvärmare med DN-fläns

Applikationer
- Motorvärmare
- Processvärmare för industrin
- Tempereringsenheter
Läs mer

Konvektorelement

Applikationer
- Värmefläktar
- Radiatorer
- Kanalvärmare
- Belastningsmotstånd osv.
Läs mer

Rörelement

Applikationer
- Uppvärmning av vatten.
- Olje- eller matprocessering
Läs mer

Kanalvärmare

Applikationer
- Värmare för processindustrin.
- Rumsvärmare.
- Kanalvärmare.
- Torkaggregat.
Läs mer

Rörvärmeväxlare

Applikationer
- Simbassänger.
- Godisautomater.
Läs mer

Brickelement

Applikationer
- Järnvägstrafik
- Fläktar
- Rumsvärmare
- Kanalvärmare
- Belastningselement
Läs mer

Asymmetrisk plattvärmeväxlare

Applikationer
- Värmepumpar
Läs mer

Övriga produkter

El-patroner med hög effekt, Värmetråd, Temperaturregulator, Temperaturbegränsare, Hinkvärmare, Ex-värmare, Tjockfilmsmotstånd, Keramiska element, Öppna spiralmotstånd .
Kontakta våra säljare för mera info.

Loval Engineering

Loval Engineering besitter en stark ingenjörskunskap, som säkrar kunden den tekniskt och ekonomiskt bästa lösningen.
I planeringsskedet gör vi alla behövliga värme och eltekniska beräkningar. Vid behov utför vi laboratorietester i vårt moderna laboratorium, för att försäkra oss om att utförandet i praktiken motsvarar kalkylerna.
I detta skede klargörs också behovet av eventuella myndighetscertifikat och licenser. Resultatet är en värmeteknisk helhet, som på bästa möjliga sätt förverkligar de behov som kundens process medför.

engineering
Quality and environment

Kvalitet & Miljö

En god leverantör står för en framgångsrik helhet. Till leverantörens ansvar hör att fastställa kundens behov och på basen av detta göra den rätta planeringen, dimensioneringen, användning av ändamålsenliga material, produktsäkerhet samt pålitlig leverans. På grund av detta är kvaliteten på produkterna samt verksamheten av högsta värde för oss på Loval Oy.


logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at