Logistik - Specialanpassade applikationer

Applikationer

Hissar

Lyftkranar

Hissar

Loval living
Loval convector elements

Loval utvecklar och tillverkar ett brett sortiment luft- och vattenkylda belastningselementenheter. Belasningselementen designas och måttsätts alltid av Loval Engineerings® proffs på basen av kundens specifikationer (belastningskurvor, omgivning och effektbehov), som exempel till vindkraftverk.

Till luftkylda applikationer kan tvingad konvektion med hjälp av fläkt tillämpas.
Kärnan i Lovals värmeelement är väl isolerad även i krävande miljö och temperatur omgivningar. På grund av att elementens formbarhet kan man göra fungerande konstruktioner till små utrymmen.

Loval convector elements

Belastningselement kan tillverkas som luft- eller vattenkylda. I applikationer med vattenkylning används oftast vatten/glykolblandning, i vissa fall även transformatorolja.
Luftkylda belastningselement är enklare konstruktion och dess breda effektområde gör dem större i format.

Typiska användningsområden är frekvensomvandlare till lyftkranar, oljeriggar, tåg och olika industriella applikationer

Fördelar

 • Kan anpassas i olika omgivning
 • Långa serviceintervall
 • Uthållig i högtemperaturomgivning
 • Godkända och certifierade lösningar
 • Tub-elementet väl skyddat i krävande miljö
 • Kost effektiva lösningar samt anpassade till massproduktion
 • Korrosionsresistents, starka och vattentäta lödfogar
 • God värmeledningsförmåga genom vacumlödda fogar
 • Enkel att installera

Tåg

Motor home
Loval convector elements
Loval convector elements

Loval brickelement används då det krävs förhållandevis stor effekt, men det finns begränsat med utrymme till förfogande.

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av olika brickstorlekar, och – material för de flesta förhållanden.

Både i rörelementet samt i flänsar och i brickor används de mest optimala materialen. Genom att använda olika former av lödteknik kan vi utnyttja som brickmaterial stål samt rostfria kvaliteter. Vid behov kan produkterna förses med temperaturreglerdon, temperaturbegränsare samt kablage.

Typiska applikationer är olika värmefläktar, rumsvärmare, kanalvärmare, belastningsmotstånd osv. Brickorna fogas samman med rörelementet genom lödning, varvid värmeöverföringen är den bästa möjliga.

Fördelar

 • God värmeöverföring med lödda brickor
 • Beprövad och säker konstruktion
 • Hållbar i vibrerande omgivning, t.ex. rolling stock
 • Korrosionsresistent material och fogar
 • Kost effektiva lösningar samt anpassade till massproduktion
 • Anpassar sig för många olika användningsändamål
 • Lång service intervall
 • Godkända och certifierade lösningar
 • Enkel att installera

Vid behov kan värmarna förses med kablage, temperatur kontroll, isolering samt olika anslutningsmetoder.

Lyftkranar

SPA
Loval convector elements
Loval convector elements

Loval utvecklar och tillverkar ett brett sortiment luft- och vattenkylda belastningselementenheter. Belasningselementen designas och måttsätts alltid av Loval Engineerings® proffs på basen av kundens specifikationer (belastningskurvor, omgivning och effektbehov), som exempel till vindkraftverk.

Till luftkylda applikationer kan tvingad konvektion med hjälp av fläkt tillämpas.
Kärnan i Lovals värmeelement är väl isolerad även i krävande miljö och temperatur omgivningar. På grund av att elementens formbarhet kan man göra fungerande konstruktioner till små utrymmen.

Belastningselement kan tillverkas som luft- eller vattenkylda. I applikationer med vattenkylning används oftast vatten/glykolblandning, i vissa fall även transformatorolja.
Luftkylda belastningselement är enklare konstruktion och dess breda effektområde gör dem större i format.

Fördelar

 • Kan anpassas i olika omgivning
 • Långa serviceintervall
 • Uthållig i högtemperaturomgivning
 • Godkända och certifierade lösningar
 • Tub-elementet väl skyddat i krävande miljö
 • Enkel att installera
 • Korrosionsresistents, starka och vattentäta lödfogar
 • God värmeledningsförmåga genom vacumlödda fogar

Typiska användningsområden är frekvensomvandlare till lyftkranar, oljeriggar, tåg och olika industriella applikationer

logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at