Förnybar energi - Specialanpassade applikationer

Applikationer

Värmepump


Vindkraft

Motor home

Vindkraft-produkter

wind1

Loval utvecklar och tillverkar ett brett sortiment luft- och vattenkylda belastningselementenheter. Belasningselementen designas och måttsätts alltid av Loval Engineerings® proffs på basen av kundens specifikationer (belastningskurvor, omgivning och effektbehov), som exempel till vindkraftverk.

Till luftkylda applikationer kan tvingad konvektion med hjälp av fläkt tillämpas.
Kärnan i Lovals värmeelement är väl isolerad även i krävande miljö och temperatur omgivningar. På grund av att elementens formbarhet kan man göra fungerande konstruktioner till små utrymmen.


wind2

Belastningselement kan tillverkas som luft- eller vattenkylda. I applikationer med vattenkylning används oftast vatten/glykolblandning, i vissa fall även transformatorolja.
Luftkylda belastningselement är enklare konstruktion och dess breda effektområde gör dem större i format.

Typiska användningsområden är frekvensomvandlare till lyftkranar, oleriggar, tåg och olika industriella applikationer

Fördelar

 • Kan anpassas i olika omgivning
 • Långa serviceintervall
 • Uthållig i högtemperaturomgivning
 • Godkända och certifierade lösningar
 • Tub-elementet väl skyddat i krävande miljö
 • Enkel att installera
 • Korrosionsresistents, starka och vattentäta lödfogar
 • God värmeledningsförmåga genom vacumlödda fogar

Värmepump

Heat pump

Värmepump-produkter

wind1

Goda exempel på Loval Oy:s satsningar på produktutveckling är de nya plattvärmeväxlarna, samt den integrerade plattvärmeväxlar-genomströmningsvärmarkombinationen. En kompakt storlek, en lödd hållbar konstruktion, samt en hög termisk effektivitet gör att dessa lämpar sig väl för värmepumpar och motsvarande applikationer. Den viktigaste egenskapen kommer fram först senare, en lång och ekonomisk livslängd som en följd av riktiga materialval och en avancerad tillverkningsteknik.

Loval plattvärmeväxlare kan användas som förångare, kondensorer, överhettare, samt för att uppvärma och kyla olika vätskor. Denna värmeväxlartyp är idag allmän och används vitt också i olika processer med rena medier, kylningssystem osv. Kännetecknande för denna typ av värmeväxlare är att medierna som strömmar genom växlaren ska vara rena, och inte innehålla några fasta ämnen som kan täppa till växlarens kanaler.

Loval Oy har koncentrerat sig på lödningsteknik. Vi har använt oss av olika lödningsmetoder i 50 år. Vår vacuumlödningsteknik garanterar att värmeväxlarna är täta. Alla växlare testas till 100% mot läckage med en heliumanläggning, samt provtrycks enligt tryckkärlsdirektivet (PED).

 

plate
plate

Lovals Plug´n play genomströmmare kombineras eluppvärmning, behållare, kopplingsbox, fästanordningar, anslutningsanordningar och isolering. Monteringen av genomströmmaren är således enkel och snabb.

Produkten dimensioneras utgående från behövlig effekt och strömningshastighet. Material som används är olegerat stål samt rostfria stål.

Till värmarna kan fogas termostater och överhettningsskydd. Typiska applikationer är värmepumpar, tempereringsanläggningar samt processer inom plastindustrin.

Fördelar

 • Kan anpassas till många olika applikationer
 • Mycket kompakt design
 • Enkel att installera
 • Godkända och certifierade lösningar
 • Minimala värmeförluster
 • Kost effektiva lösningar samt anpassade till massproduktion
 • Lång service intervall
 • Korrosionsresistents, starka och vattentäta lödfogar
 • God värmeledningsförmåga genom vacumlödda fogar
 • Korrosionsresistent material och fogar
logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at