Vi engagerar oss i nätverk och samhällen där vi verkar.

  • Där det är möjligt engagerar vi oss i de samhällen där vi har verksamheter och strävar efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer.
  • Vi arbetar för att nästa generation får ökade kunskaper om våra processer och produkter och söker sig till vår bolag.
  • Vi är aktiva i utvecklingssamarbeten med industriella nätverk, universitet och forskningsinstitut.
  • Vi prioriterar bidrag och sponsoravtal som gynnar de platser där vi verkar och stödjer våra värderingar och stärker relationerna med kunder och samarbetspartners.
  • Vi bidrar inte till eller engagerar oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer.


logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at