Våra produkters funktion, kvalitet, säkerhet och miljöegenskaper är de viktigaste förutsättningarna för företagets fortsatta utveckling.

  • Vi strävar efter att våra produkter bidrar till hållbar utveckling när de används av kunden – energieffektivitet, ecodesign och livscykeltänkande är viktiga ledord för oss.
  • Våra produkter uppfyller överenskomna och lagliga normer och standarder beträffande hälsa och säkerhet vid användningen.
  • Vi har relevant och tydlig information om säker och miljöanpassad installation, användning, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande.
  • Vi säkerställer att kunden snabbt får svar på produktfrågor och önskemål om information.
logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at