Vi gör ansvarsfulla inköp och ställer krav på våra leverantörer.

  • Vi samarbetar enbart med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod.
  • Vi ställer krav på våra leverantörer och utvärderar dem både innan och under vårt samarbete.
  • Leverantörerna uppmuntras att införa certifieringsbara ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer. Detta kan innebära krav på förbättringsåtgärder eller att vårt samarbete avslutas..


 

logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at