Vi tar hänsyn till miljön i hela vår värdekedja.

  • Vi strävar förökad användning av förnybar energi, hushållning med naturresurser, minskade utsläpp till luft och vatten, samt minskade avfallsmängder.
  • Vi har en helhetssyn på miljöfrågorna – från produktutveckling till att produkten tjänat ut.
  • Vi identifierar risker för människor och miljö och tillämpar försiktighetsprincipen.


 

logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at