Vi behandlar alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.

  • Vi värdesätter och utvecklar mångfalden bland våra medarbetare.
  • Vi särbehandlar inte någon vad gäller anställning eller arbetsuppgifter.
  • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte kollegor eller affärspartners.
  • Vi respekterar medarbetarnas rättighet att organisera sig och att förhandla om kollektivavtal. Vi respekterar även en medarbetares rätt att avstå från att ingå i en fackförening.
  • Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
  • Vi säkerställer att medarbetare under 18 år inte utför riskfullt arbete.
logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at