Loval Engineering

Engineering & Design

Loval Engineering® besitter en stark ingenjörskunskap, som säkrar kunden den tekniskt och ekonomiskt bästa lösningen. Den behövliga informationen sammanställs på det egna kontoret, men vid behov står vi även till förfogande i kundens utrymmen. Vi bistår planeringsbyråer och organisationer i olika projekt angående värme- och värmeöverföringssystem. Vi kan erbjuda beräkningstjänster, CAD-ritningar, myndighetscertifikat, tester och dokumentation

I planeringsskedet gör vi alla behövliga värme och eltekniska beräkningar. Vid behov utför vi laboratorietester i vårt moderna laboratorium, för att försäkra oss om att utförandet i praktiken motsvarar kalkylerna.


I detta skede klargörs också behovet av eventuella myndighetscertifikat och licenser. Resultatet är en värmeteknisk helhet, som på bästa möjliga sätt förverkligar de behov som kundens process medför.


Teknologi och Speciallödningar

Lovals vakuumlödning är en framstående tillverkningsmetod

Produkter eller komponentdelar förbinds genom hårdlödning i vakuumugn. Detta förfarande garanterar starka, klara, enhetliga och korrosionbeständiga fogar. Vakuumlödning används globalt inom luftfartsindustrin, rymdteknologin och i kliniskt utmanande omgivningar.

Vakuumlödning erbjuder nya produktionsmöjligheter för bl.a. hydrauliken, pappersindustrin och tillverkning av pappersmassa. Denna teknologi kan även användas i samband med andra vulkaniserade material.

Utöver ren vakuumlödning kan lödningar också göras i skyddsgasatmosfär. I alla Lovals ugnar kan man utföra lödningar i kväveatmosfär och dessutom går det att använda argon och väte i de nyaste ugnarna. Diffusionslödning utgör en nyare lödningsmetod hos Loval. Med hjälp av den kan komponenter förbindas utan lodmaterial.

Fördelar med vakuumlödning är att föremålets struktur hålls oförändrad under lödprocessen, fogen är ren efter lödningen, har bra korrosions beständighet och får hög mekanisk hållfasthet. I vakuumlödning behöver man inte använda fluss därmed behöver man inte rengöra fogen efter lödning. Vakuumet ger hög kvalitet åt fogarna, delarna som löds kommer inte åt att reagera med gaser som finns i normal atmosfär.

Business Engineering

En framgångsrik affärsversksamhet förutsätter en effektiv kostnadsövervakning igenom hela produktionskedjan. Den största kostnadspositionen i de flesta företag utgörs av anskaffade tjänster och komponenter, vars effektiva bemästring garanterar företagets framgång.

Det behövs en kunnig samarbetspartner som underleverantör, en partner som innovativt tar sig an utmaningar och som kontrollerar och analyserar hela kostnadskedjan. Loval har varit globalt verksam sedan många år tillbaka på ovannämnda sätt, inom olika delområden för värme och värmeöverföring. För att bidra till kundens framgång beaktar vi i samarbetet följande faktorer:

Produktens slutändamål och dess krav

  • Produktens optimala dimensionering
  • Produktens livslängdsförväntan

Tekniska krav

  • Rätt materialval
  • Rätt dimensionering

Kostnaderna

  • Användning av rätt material

Logistik

  • Minimering av omsättningstillgångar

Miljöaspekter

  • Produktens livscykel och dess effekt på miljön

Solidaritet

  • Fortsatt förbättring genom tätt samarbete.

Vårt mål är att bidra till våra kunders framgång. Om ni anser att ni har behov av att förbättra lönsamheten på er affärsverksamhet, kontakta oss och vi gör en helhetsanalys av situationen.

Vårt mål är att bidra till våra kunders framgång. Om ni anser att ni har behov av att förbättra lönsamheten på er affärsverksamhet, kontakta oss och vi gör en helhetsanalys av situationen.

logo
Kontakta oss

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at