Logistiikka - yksilölliset lämmitysratkaisut

Sovellukset

Hissit

Junat

Nosturit

Hissit

Loval living
Loval convector elements

Loval suunnittelee ja valmistaa suuren määrän erilaisia ilma- ja nestejäähdytteisiä kuormitusvastuksia asiakkaiden vaatimusten mukaisesti
Loval vastusten ydin on hyvin suojattu vaativia ympäristöolosuhteita vastaan.

Loval convector elements

Ilmajäähdytteisten kuormitusvastusten lämmönsiirto perustuu joka vapaaseen tai pakotettuun konvektioon.

Vapaassa konvektiossa vastuksista nouseva ilma siirtää lämmön.

Mitoitus perustuu tehontarpeeseen ja kuormituskäyrään. Materiaalit joko seostamattomat tai seostetut teräkset
Puhallinavusteista jäähdytystä voidaan käyttää suuritehoisissa ilmajäähdytteisissä ratkaisuissa.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. nostureiden taajuusmuuttajat, öljynporauslautat, kiskokalusto ja erilaiset teolliset sovellukset.

Edut

 • Soveltuu erilaisiin käyttöolosuhteisiin
 • Pitkät huoltovälit
 • Kestävä korkeissä ympäristölämpötiloissa
 • Hyväksytty ja sertifioitu rakenne
 • Vastusspiriaali vaippaputken suojassa

Junat

Motor home
Loval convector elements

Loval lamellielementit on suunniteltu ilman lämmitykseen kohteissa jossa vaaditaan korkeaa tehoa ja käytettävissä oleva tila on rajallinen, esim. puhallinlämmittimet, huonelämmittimet, kanavalämmittimet ja kuormitusvastukset.

Mitoitus perustuu tarvittavaan tehoon ja virtausmäärään. Materiaali voi olla seostamaton tai seostettu teräs.

Lamellielementtejä käytetään, kun tarvittava teho on suhteellisen korkea käytettävissä olevaan tilaan nähden. Puhaltimia voidaan käyttää ilmanvirtauksen tehostamiseksi. Elementteihin on mahdollista lisätä termostaatti, ylikuumenemissuoja ja kytkentäjohdot.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiskokalusto, generaattorit ja sähkömoottorit.

Etuja

 • Erinomainen lämmönsiirto juotettujen lamellien ansiosta
 • Koeteltu ja turvallinen rakenne

Kestävä tärinää aiheuttavissa ympäristöissä, esim. kiskokalusto

Tarvittaessa elementteihin voidaan lisätä termostaatti, ylikuumenemissuoja ja kytkentäjohdot.


Loval convector elements 

Nosturit

SPA
Loval convector elements
Loval convector elements

Ilmajäähdytteisten kuormitusvastusten lämmönsiirto perustuu joka vapaaseen tai pakotettuun konvektioon.

Vapaassa konvektiossa vastuksista nouseva ilma siirtää lämmön.

Mitoitus perustuu tehontarpeeseen ja kuormituskäyrään. Materiaalit joko seostamattomat tai seostetut teräkset
Puhallinavusteista jäähdytystä voidaan käyttää suuritehoisissa ilmajäähdytteisissä ratkaisuissa.

Edut

 • Soveltuu erilaisiin käyttöolosuhteisiin
 • Pitkät huoltovälit
 • Kestävä korkeissä ympäristölämpötiloissa
 • Hyväksytty ja sertifioitu rakenne
 • Vastusspiriaali vaippaputken suojassa

Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. nostureiden taajuusmuuttajat, öljynporauslautat, kiskokalusto ja erilaiset teolliset sovellukset.

logo
Contact us

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]