Loval

Vuonna 1960 perustettu Loval Oy on kasvanut merkittäväksi lämmityskomponenttien valmistajaksi ja työllistää nykyisin lähes 300 henkilöä.

Loval Oy on ollut vuodesta 1995 lähtien osa ruotsalaista Nibe Industrier- ryhmää.

Yli 80 % Lovalin tuotteista menee vientiin ja päävientimaita ovat Saksa, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia. Lämmitysvastuksia, lämmönsiirtimiä ja
kokonaisia lämmitysratkaisuja viedään myös maailmanlaajuisesti.

Vuosikymmeniä kestäneen toimintamme aikana olemme kehittäneet ydinosaamistamme ja laajentaneet toimintaamme menestyksekkäästi myös monille uusille tuotealueille kuten BioScience -, Laboratory- ja Medical-laitteet.
Pitkäaikaisten asiakasuhteiden ylläpito perustuu jatkuvaan kehittämiseen, innovatiiviseen toimintaan ja optimoituihin teknisiin ratkaisuihin.


The Loval story

1960

Insinööri Eero Laakso perusti Loval Oy:n. Toiminta oli alussa hyvin vaatimatonta ja puhtaasti käsityötä. Ensimmäinen yritykseen hankittu kone oli vasarointikone, joka oli nykyisen valssin esi-isä.

1967

Voimakkaan kasvun takia tilat kävivät ahtaiksi ja uudet löytyivät entisen sikalan tiloihin kunnostetusta kiinteistöstä. Näissä tiloissa konekantaa jo merkittävästi laajennettiin mm. lämpökäsittelyuuni, täyttökoneet ja erilaiset taivutuskoneet.

1968

Ensimmäiset vientiponnistelut tehtiin naapurimaahan Ruotsiin. Ensimmäisiä suuria asiakkaita oli Nibe-Verken Ab, jolle toimitettiin kuparielementtejä lämminvesivaraajiin.

1974

Voimakkaasti kasvanut toiminta vaati lisää tilaa ja uudet toimitilat rakennettiinkin Rauhalan kaupunginosaan, joissa toimitaan myös tänä päivänä.Vienti oli kasvanut Ruotsin kautta Norjaan ja myös suurille Saksan markkinoille. Uunijuotostekniikka käyttöönoton myötä syntyi kilpailuetua ja lisäkapasiteettia.

1977

Yritys oli kasvanut kokoluokkaan, missä Laakson perhe päätti luopua omistuksesta ja Loval myytiin raumalaiselle Hollming Oy:lle.

1982

Toiminnan kasvu vaati lisätiloja ja 3000 m2 laajennus toteutettiin. Ensimmäinen uuden teknologian tyhjöjuotosuuni hankittiin tämän laajennuksen yhteydessä.

1983

Loval Oy siirtyi Oy Strömberg Ab:n omistukseen.

1986

Loval Oy:n omistus siirtyi MBO- kaupan myötä yrityksen toimivalle johdolle.

1990

Tyhjöjuotostekniikan kehittymisen myötä tuotteiden jalostusastetta kasvatettiin, siirryttiin komponenttitoimittajasta enemmän systeemituotteiden valmistukseen. Ensimmäinen tämän alueen tuoteperhe oli säiliömalli. Asiakkaalle pystyttiin tarjoamaan valmiimpi, tasalaatuisempi ja hinnaltaan kilpailukykyisempi tuote.

1994

Viennin osuus liikevaihdosta ylitti 50 %:n rajan.

1995

Loval Oy siirtyi ruotsalaisen Nibe-Industrier Ab:n omistukseen.

2000

Ensimmäinen teollisuusrobotti otettiin käyttöön.

2003

Tuotevalikoimaan lisättiin levylämmönsiirrin. Tässä yhteydessä siirryttiin tuoterakenteeseen, jossa ei ollut lainkaan sähkölämmityselementtiä, vaan tuotteen rakenne perustui ydinosaamisen, eli tyhjöjuotostekniikan hyödyntämiseen.

Business idea

We help our customers to improve their profitability through our core competence in the field of electric heating, heat exchangers and material and brazing technology.

Vision

We are the reliable and esteemed business partner for our chosen customers and customer segments.

Laatu by LOVAL

Hyvä toimittaja vastaa onnistuneesta kokonaisuudesta. Toimittajan vastuuseen kuuluvat asiakkaan tarpeiden selvittäminen ja niiden pohjalta tehtävät oikea suunnittelu, mitoitus, tarkoituksen mukaiset materiaalit, tuoteturvallisuus sekä luotettava toimitus. Tästä johtuen tuotteiden ja toiminnan laatu ovat meille Loval Oy:ssä ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Kaikki vuosikymmenien aikana saavuttamamme tietotaito yhdistettynä tuotekehitys- ja tutkimustyöhön niin omassa laboratoriossa kuin suomalaisessa kumppanuusyliopistossa, tekevät meistä asiantuntijoita monessa lämmönsiirtoon, materiaaleihin ja tuotantotekniikkaan liittyvissä asioissa.

Yrityksellämme on ollut vuodesta 1994 alkaen ISO 9001 laatujärjestelmä. Koko henkilöstömme on käynyt sisäisen laatukoulutuksen, jolla varmistetaan, että hyvin suunniteltu tuote toteutetaan Loval Oy:n laatustandardien mukaisesti. Henkilöstömme jatkuvalla säännönmukaisella tiedotuksella ja koulutuksella varmistetaan Loval Oy:n laatupolitiikan ja laatutavoitteiden täyttyminen.

Laatu on Loval Oy:n henkilökunnalle kokonaisvaltaista elämän laatua ja kattaa siten myös työelämän laadulliset vaatimukset. Mottomme onkin ”Laatuaikaa työssä ja kotona”.

Loval engineering
Loval engineering

Ympäristöpolitiikkamme toteuttaminen

Loval Oy:ssä selvitämme ja tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja kannamme vastuumme ympäristön hyvinvoinnista. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja toimimme kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Energiatehokkuus on meille tärkeä jatkuvan kehittämisen kohde. Tavoitteenamme on optimoida energiatehokkuus sekä tuotannossamme, että tuotteidemme toiminnassa.

Energiatehokkuuden kehittämiseen olemme sitoutuneet myös liittymällä elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on edistää Suomelle annettujen energiansäästövelvoitteiden toteutumista.

Huomioimme kaikissa valinnoissamme ympäristöarvot ja käytämme prosesseissamme uusiutuvaa energiaa.Käyttäytymisohjeisto (Code of conduct)

Käyttäytymisohjeistomme muodostaa yhdessä yritysjohtoa koskevien määräysten ja konsernin menettelyohjeiden kanssa puitteet liiketoiminnallemme. Ohjeisto koskee kaikkia Loval Oy:n työntekijöitä, esimiehiä ja hallituksen jäseniä.

Käyttäytymisohjeisto kertoo myös, mitä odotamme yhteistyökumppaneiltamme.

Käyttäytymisohjeisto antaa yleiset suuntaviivat kahdeksalla alueella.

Code of conduct: Lataa PDF- versiot TÄSTÄ

Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme oikeudenmukaisesti, arvostavasti ja kunnioittavasti.

 • Arvostamme ja kehitämme monimuotoisuutta työntekijöidemme keskuudessa.
 • Emme syrji ketään aseman tai työtehtävien osalta.
 • Emme häiritse, uhkaile tai syrji kollegoita tai liikekumppaneitamme.
 • Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta järjestäytyä ja solmia työehtosopimuksia. Kunnioitamme myös työntekijöiden oikeutta olla kuulumatta ammattiliittoon.
 • Emme salli lapsityötä, laitonta työvoimaa emmekä pakkotyötä.
 • Varmistamme, että alle 18-vuotiaat työntekijät eivät tee riskialtista työtä.

Tarjoamme hyvän työympäristön ja mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen.

 • Luomme hyvät suhteet työntekijöihimme ja odotamme heidän sitoutuvan yrityksen kehitykseen.
 • Tarjoamme työntekijöille mahdollisuuden kehittää tietojaan ja taitojaan. Tällä vahvistamme työntekijöidemme ammattitaitoa ja tuemme henkilökohtaista ja taloudellista kehitystä.
 • Emme tee kompromisseja terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
 • Toimimme ennakoivasti onnettomuuksien ja työtapaturmien minimoimiseksi.
 • Maksamme palkat ja korvaukset sovitusti lakien ja sopimusten mukaan. Palkitsemme hyvät suoritukset ja poikkeukselliset saavutukset.


 

 Otamme ympäristön huomioon koko arvoketjussa.

 • Pyrimme edistämään lisääntyvää uusiutuvan energian käyttöä, luonnonvarojen säästämistä, pienempiä päästöjä ilmaan ja veteen sekä pienempiä jätemääriä.
 • Meillä on kokonaisnäkemys ympäristökysymyksistä – tuotekehityksestä romutukseen.
 • Tunnistamme riskit ihmisille ja ympäristölle ja sovellamme varovaisuusperiaatetta.


 

Liikesuhteemme ja liiketoimintamenetelmämme perustuvat siihen, että noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää liiketoimintaetiikkaa.

 • Vaadimme avoimuutta ja rehellisyyttä toimintamme kaikissa osissa ja odotamme samaa liikekumppaneiltamme.
 • Lahjukset ovat kiellettyjä. Liikekumppaneille maksettavat suoritukset saavat ainoastaan olla vastinetta todellisista tavaroista ja palveluista.
 • Lahjojen ja muiden etuisuuksien arvo ei saa ylittää paikallisia tapoja ja niiden pitää olla paikallisen lainsäädännön mukaisia.
 • Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja edistämme oikeudenmukaista kilpailua.
 • Kaikkien työntekijöiden tulee välttää henkilökohtaisten taloudellisten kysymysten ja yhtiön liiketoiminnan välisiä eturistiriitoja.
 • Kaikilla työntekijöillä on oikeus paljastaa taloudellisia ja muita väärinkäytöksiä (whistleblower-periaate) pelkäämättä henkilökohtaisia seurauksia.


 

 Teemme vastuullisia hankintoja ja asetamme vaatimuksia toimittajillemme.

 • Toimimme vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat käyttäytymisohjeistoamme.
 • Asetamme vaatimuksia toimittajillemme ja arvioimme heidät ennen yhteistyön aloittamista ja sen aikana.
 • Toimittajia kannustetaan hankkimaan sertifioitava laatu-, ympäristö- ja työympäristöjohtamisjärjestelmä.
 • Seuraamme säännöllisesti toimittajiemme toimintaa. Tästä voi olla seurauksena vaatimus korjaavista toimenpiteistä tai liikesuhteen päättäminen.


 

Tuotteidemme toimivuus, laatu, turvallisuus ja ympäristöominaisuudet ovat jatkuvan kehityksen tärkeimmät edellytykset.

 • Pyrimme siihen, että tuotteemme myötävaikuttavat kestävään kehitykseen kun asiakkaamme käyttävät niitä - energiatehokkuus, ekosuunnittelu ja elinkaariajattelu ovat tärkeitä avainsanoja.
 • Tuotteemme täyttävät sovitut ja lakimääräiset terveellisyyttä ja käyttöturvallisuutta koskevat normit ja standardit.
 • Kerromme asianmukaisesti ja selkeästi, miten tuotteemme asennetaan, käytetään, huolletaan, säilytetään ja hävitetään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.
 • Varmistamme, että asiakas saa nopeasti vastauksen tuotekysymyksiin ja tietopyyntöihin.

Osallistumme verkostoihin ja yhteisöihin, joissa toimimme.

 • Silloin kun se on mahdollista osallistumme yhteisöihin, joissa toimimme ja pyrimme palkkaamaan ja kehittämään paikallisia työntekijöitä ja esimiehiä.
 • Tavoitteena on, että seuraava sukupolvi saa enemmän tietoa prosesseista ja tuotteista ja hakeutuu yritykseemme.
 • Harjoitamme aktiivisesti kehitystoimintaa teollisuuden verkostojen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
 • Asetamme etusijalle sponsorisopimukset, jotka hyödyttävät toimintaympäristöämme, jotka tukevat arvojamme ja jotka vahvistavat
  suhteitamme asiakkaisiin ja kumppaneihimme.
 • Emme sitoudu poliittisiin puoleisiin, poliitikkoihin tai poliittisiin organisaatioihin emmekä tue niitä.


 

 Viestintämme on suoraa, rehellistä ja lakien, sääntöjen ja normien mukaista.

 • Ylläpidämme läheisiä suhteita sidosryhmiimme, joihin suuntautuva viestintä perustuu säännöllisiin yhteydenottoihin, selkeyteen ja hyvään etiikkaan.
 • Työntekijöiden täytyy noudattaa kaikkia sääntöjä, jotka liittyvät yrityksen ja liikekumppaniemme omistamien tietojen salassapitoon sekä sellaisen tiedon salassapitoon, joka voi vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja selviytymiseen pitkällä aikavälillä.


 

logo
Contact us

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at