Loval Engineering

Tuotesuunnittelu

Tuotesuunnittelu on prosessi, joka alkaa asiakkaan tarpeiden selvittämisestä ja päättyy kustannustehokkaasti ja valmistusteknisesti optimoituun tuotteeseen.

 • Kaikki tuotteemme räätälöidään asiakaskohtaisesti.
 • Toimitamme kaikki tarvittavat laskelmat, CAD-piirustukset, viralliset hyväksynnät, testit ja dokumentit.
 • Avustamme myös suunnittelutoimistoja lämmitys- ja lämmönsiirtoprojektien toteutuksessa.

Loval on lämpöteknisen suunnittelun asiantuntija.

Erikoisjuotokset

 • Korkealaatuiset juotossaumat
 • Puhdas prosessi, ilman päästöjä ja juoksutteita
 • Soveltuu massatuotantoon
 • Erilaisia tuotteita voidaan juottaa samanaikaisesti
 • Monimutkaisetkin saumat on helppo juottaa.
 • Tekniikkaa käytetään erityisesti ilmailu- ja avaruusteollisuudessa ja kliinisesti vaativissa kohteissa.

Lovalin tyhjöjuotos on ainutlaatuinen valmistumenetelmä.
Eri osat kovajuotetaan yhteen tyhjöuunissa. Menetelmä takaa vahvan, kirkaan, yhtenäisen ja korroosionkestävän juotossauman.

Maailmanlaajuisesti tyhjöjuotosta käytetään erityisesti ilmailu- ja avaruusteollisuudessa ja muissa kliinisesti vaativissa ympäristöissä.

Tyhjöjuotos tarjoaa uusia mahdollisuuksia esim. hydauliikassa ja paperi- ja massateollisuudessa. Menetemää voidaan käyttää myös muille pinnoitetuille

Lovalilla on useita tyhjöuuneja
Lovalilla on useita tyhjöuuneja.
Juotos voidaan suorittaa tyhjön lisäksi myös suojakaasuympäristössä.

Kaikissa Lovalin tyhjöuuneissa voidaan käyttää suojakaasuna typpeä ja uusimmassa uunissa myös argonia ja vetyä.


Lämmitystuotteiden suunnittelu

Lämmitystuotteiden suunnittelun lähtökohtana on löytää kustannustehokas ratkaisu, jolla saavutetaan toiminnallisesti optimoitu, kestävä ja asiakkaan odotukset täyttävä lopputulos.

Sähköisten lämmitystuotteiden suunnittelussa huomioidaan myös tehon kulutuksen optimointi ja sähköturvallisuusmääräykset lopputuotteen käyttökohteessa.

Lämmönsiirtotuotteiden (esim. levylämmönsiirtimet, putkilämmönsiirtimet ja spiraaliputkijäähdyttimet) suunnittelussa korostuu oikeiden lähtötietojen merkitys jopa sähkölämmitystuotteita enemmän. Lämpöä voidaan siirtää esim. nesteestä nesteeseen, nesteestä kaasuun, höyrystä nesteeseen sekä höyrystä höyryyn, joten riittävien lähtötietojen saanti (väliaine, paine, virtaama jne.) on välttämätöntä optimaalisen tuotteen suunnittelussa.


Saavuttaaksemme optimaalisen ja juuri asiakkaan tarpeisiin suunnitellun tuotteen kiinnitämme erityistä huomiota:

 • Tuotteen loppukäytön asettamiin vaatimuksiin
 • Optimaaliseen suunnitteluun ja mitoitukseen
 • Tuotteen elinikäodotukseen
 • Turvallisuusmääräyksiin
 • Teknisiin vaatimuksiin
 • Materiaalivalintaan
 • Ympäristönäkökohtiin

Tavoitteemme on aina räätälöidä asiakkaamme kanssa yhdessä heille sopivin tuoteratkaisu.

logo
Contact us

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]

Visit Loval at