Loval Engineering

Engineering & suunnittelu

Tuotesuunnittelu on prosessi, joka alkaa asiakkaan toiveesta ja päättyy valmistusdokumentteihin

 • Avustamme suunnittelutoimistoja ja organisaatioita lämmitys- ja lämmönsiirtoprojekteissa.
 • Kaikki tuotteemme on suunniteltu täyttämään asiakkaan erityistoiveet.
 • Otamme huomioon kaikki suunnitteluprojektin aikana esiin tulevat tekniset haasteet.
 • Kauttamme ovat saatavissa laskelmat, CAD piirustukset, viralliset hyväksynnät, testit ja dokumentit. Kaikkii tämä voi tapahtua myös asiakkaan omissa tiloissa.

Loval on lämpöteknisen suunnittelun asiantuntija.

Erikoisjuotokset

 • Korkealaatuiset juotossaumat
 • Puhdas prosessi, ilman päästöjä ja juoksutteita
 • Soveltuu massatuotantoon
 • Erilaisia tuotteita voidaan juottaa samanaikaisesti
 • Monimutkaisetkin saumat on helppo juottaa.
 • Tekniikkaa käytetään erityisesti ilmailu- ja avaruusteollisuudessa ja kliinisesti vaativissa kohteissa.

Lovalin tyhjöjuotos on ainutlaatuinen valmistumenetelmä.
Eri osat kovajuotetaan yhteen tyhjöuunissa. Menetelmä takaa vahvan, kirkaan, yhtenäisen ja korroosionkestävän juotossauman.

Maailmanlaajuisesti tyhjöjuotosta käytetään erityisesti ilmailu- ja avaruusteollisuudessa ja muissa kliinisesti vaativissa ympäristöissä.

Tyhjöjuotos tarjoaa uusia mahdollisuuksia esim. hydauliikassa ja paperi- ja massateollisuudessa. Menetemää voidaan käyttää myös muille pinnoitetuille

Lovalilla on useita tyhjöuuneja
Lovalilla on useita tyhjöuuneja.
Juotos voidaan suorittaa tyhjön lisäksi myös suojakaasuympäristössä.

Kaikissa Lovalin tyhjöuuneissa voidaan käyttää suojakaasuna typpeä ja uusimmassa uunissa myös argonia ja vetyä.

Lovalin uusin juotosmenetelmä on diffuusiojuotos, jonka avulla osat voidaan juottaa ilman juoteainetta.

Lämmitysratkaisut

Koko toimintaketjun kustannusten tehokas hallinta on perusta kaikelle menestyvälle liiketoiminnalle.

Monissa yrityksissä iso osa kustannuksita koostuu
ostetuista palveluista ja tuotteista. Näiden tehokas hallinta on elintärkeää menestyvälle yritykselle.

Tällainen alihankinta vaatii pystyvän yhteistyökumppanin,
joka kykenee lähestymään haasteita innovatiivisesti ja analysoimaan kustannukset kokonaistehokkaasti.

Loval toimii maailmanlaajuisesti lämmitys- ja lämmönsiirtoalalla.

Auttaaksemme asiakkaitamme menestymään paremmin, kiinnitämme erityistä huomiota:

 • Tuotteen loppukäytön asettamiin vaatimuksiin
 • Parhaaseen mahdolliseen suunnitteluun ja mitoitukseen
 • Tuotteen elinikäodotukseen
 • Teknisiin vaatimuksiin
 • Materiaalivalintaan
 • Oikeaan mitoitukseen
 • Kustannuksiin
 • Materaalien oikeaan käyttöön
 • Logistiikkaan
 • Vaihto-omaisuuden minimointiin
 • Ympäristönäkökohtiin
 • Tuotteen elinikään
 • Yhteistyöhän
 • Jatkuvaan kehittämiseen yhteistyön avullaKorkealaatuiset juotossaumat

Tavoitteemme on parantaa asiakkaamme menestystä. Jos tunnette tarvetta parantaa liiketoimintaanne, ottakaa yhteyttä, jotta voimme analysoida projektinne

logo
Contact us

Linnunrata 4
FIN-07900 Loviisa, Finland
Tel.: +358 (0)19 51 731
[email protected]